Τα νέα γυμνάσιά μας και οι ειδικές σχολές (Book)

Καραχρίστος, Νικ. Γ.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Education, Secondary--Greece
Education--Study and teaching--Greece
Keywords: Εκπαίδευση,Γυμνάσιο
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7350
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.909
Publisher: Βιβλιοπωλείον της «Εστίας»
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_0285ΔΠΘ389.pdfΚαραχρίστος8.44 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7350
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.909
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons