Ψηφιακές διαμορφώσεις με υψηλή φασματική απόδοση (Bachelor thesis)

Κακούρης, Κωνσταντίνος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών.
Subject classification: Synchronous digital hierarchy (Data transmission)
Phase shift keying
Keywords: Αναλογικές μέθοδοι διαμόρφωσης,Ψηφιακές μέθοδοι διαμόρφωσης,Διαμορφωτής VMSK/2
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7351
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5347
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
48219.pdf33.94 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7351
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5347
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons