Χαρτογράφηση του εγκεφάλου με τη βοήθεια του S. P. E . T. (Bachelor thesis)

Κουρμπέτης, Στυλιανός

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών.
Subject classification: Brain--Imaging
Single-photon emission computed tomography
Keywords: Ραδιοφάρμακα,Γάμμα-κάμερα,Τομογραφική εικόνα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7358
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.213
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
48163.pdf21.76 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7358
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.213
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons