Γενική διδακτική (Book)

Τσιρίμπας, Αντώνιος Ανδρέου

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Teaching
Educational psychology
Teaching--Greece
Keywords: Εκπαίδευση,Διδασκαλία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7375
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1510
Publisher: χ.ο.
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_0217_pdf.pdfΤσιρίμπας22.95 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7375
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1510
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons