Η γραμματική διδασκαλία των τριών πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου (Book)

Υπουργείον Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Greek language, Modern--Grammar--Study and teaching
Education, Primary--Greece
Keywords: Γραμματική,Διδασκαλία,Δημοτικό σχολείο
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7389
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8682
Publisher: Τυπογραφεία Μιχαήλ Μαντζεβελάκη
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_0225ΔΠΘ327.pdfΔελτίον Υπουργείου1.75 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7389
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8682
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons