Διδακτική (Book)

Τσιρίμπας, Αντώνιος Ανδρέου

Alternative title / Subtitle: Β΄ Ειδική
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Teaching
Educational psychology
Teaching--Greece
Keywords: Διδασκαλία,Εκπαίδευση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7392
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4084
Publisher: χ.ο.
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_0227ΔΠΘ329.pdfΤσιρίμπας19.64 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7392
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4084
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons