Συμβολή εις τον χαρακτηρισμόν την αξιολόγησιν και την ιστορίαν της μαθητικής αυτοδιοικήσεως (Book)

Σκουτερόπουλος, Ιωάννης Ν.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Students--Evaluation--Greece
Keywords: Μαθητική αυτοδιοίκηση,Εκπαίδευση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7400
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.160
Publisher: Τύποις Ανδρέου Σιδέρη
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_0232ΔΠΘ334.pdfΣκουτερόπουλος6.53 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7400
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.160
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons