Συγκεντρωτική διδασκαλία και νεώτερον πρόγραμμα (Book)

Σούρλας, Ευριπίδης Ζ.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Teaching
Education--Philosophy
Effective teaching
Keywords: Διδασκαλία,Εκπαίδευση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7406
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3875
Publisher: Εκδοτικός Οίκος Δημ. Μ. Τζάκα, Στεφ. Δελεγραμμάτικα και ΣΙΑ
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_0235ΔΠΘ337.pdfΣούρλας29.29 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7406
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3875
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons