Κτίριο μικτών χρήσεων στην Ξάνθη (Bachelor thesis)

Βογιατζή, Αικατερίνη/ Καμπούρη, Κυβέλη/ Ρήγα, Μαρία

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Subject classification: Land plot
Urban fabric
Growing area
Keywords: Κτίριο μικτών χρήσεων,Αναπτυσσόμενη περιοχή,Οικόπεδο
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7410
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9391
Appears in Collections:ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bogiatzi_k_Kampouri_K_Riga_M_072660.pdfΠτυχιακή Εργασία 39.81 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7410
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9391
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons