Η Θράκη και ο Έβρος (Book)

Ευθυμιάδης, Απόστολος/ Παπαράλλης, Δημήτριος/ Καμαριανάκης, Ευάγγελος

Alternative title / Subtitle: πρωτοπόροι εις τους αγώνας της φυλής μας (1361-1920)
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Thrace, Western (Greece)--History
Keywords: Θράκη,Έβρος
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7414
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8188
Publisher: Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμορφώσεως Έβρου
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_0238ΔΠΘ340.pdfΕυθυμιάδης46.83 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7414
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8188
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons