Σύγχρονος γενική διδακτική (Book)

Σκαλισιάνος, Χαράλαμπος Λ.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Teaching
Teaching--Methods
Educational evaluation
Teaching--Greece
Keywords: Εκπαίδευση,Διδασκαλία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7427
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7803
Publisher: Εκδοτικός Οίκος Πέτρου Δημητράκου Α.Ε.
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_0244ΔΠΘ346.pdfΣκαλισιάνος9.94 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7427
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7803
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons