Νεοελληνικά αναγνώσματα (Book)

Σπεράντσα, Σ./ Δουφεξής, Σ./ Βρανούσης, Λέανδρος Ι., 1921-1993/ Σφυρόερας, Βασίλειος Βλ., 1921-2015/ Μακροπούλου, Θ./ Ρωμαίος, Κώστας Α. 1913-1992

Alternative title / Subtitle: Β΄ Γυμνασίου
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Greek literature, Modern--Study and teaching, Secondary
Greek literature, Modern--20th century
Education, Secondary--Greece
Keywords: Ανάγνωση,Ελληνική λογοτεχνία,Εκπαιδευτικό βιβλίο
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7439
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1614
Publisher: Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_0248ΔΠΘ350.pdfΣπεράντσα23.52 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7439
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1614
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons