Εφαρμογή της μεθόδου της διαφορικής φθορισμομετρικής σάρωσης στη μελέτη της αλληλεπίδρασης με υποστρώματα έντεκα ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών ΝΑΤ τεσσάρων φυτοπαθογόνων ασκομυκήτων αγροτικού ενδιαφέροντος (Bachelor thesis)

Κωτσέλη, Βαρβάρα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.Σχολή Επιστημών Υγείας.Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Biochemistry
Biochemistry--Technique
Agriculture
Keywords: Εφαρμογή,Διαφορικής φθορισμομετρικής,Ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών,Φυτοπαθογόνων ασκομυκήτων,Αγροτικού ενδιαφέροντος
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7445
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4059
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EY12.PDFΠτυχιακή Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής6.59 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7445
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4059
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons