Εκτίμηση των επιπέδων της χρωμογρανίνης Α στον ορό ασθενών πασχόντων από ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο των εντέρων με τη ραδιοανοσομετρική μέθοδο RIA (Bachelor thesis)

Κόνιαλης, Εμμανουήλ

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.Σχολή Επιστημών Υγείας.Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Inflammatory bowel disease
Chromogranins
Ulcerative colitis
Keywords: Χρωμογρανίνης Α,Φλεγμονώδη νόσο,Ραδιοανοσομετρική μέθοδο RIA
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7450
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.885
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EY16.PDFΠτυχιακή Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής4.72 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7450
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.885
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons