Μεγάλη διδακτική (Book)

Comenius, Johann Amos, 1592-1670/ Ιωαννίδης - Ολύμπιος, Δημήτριος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Education--Czechoslovakia
Learning and scholarship
Keywords: Διδασκαλία,Εκπαίδευση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7507
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5528
Publisher: χ.ο.
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_0277ΔΠΘ381.pdfΚομένιος33.48 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7507
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5528
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons