Άννης Κομνηνής Αλεξιάς (Book)

Κομνηνή, Άννα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Byzantine Empire--History--Alexius I Comnenus, 1081-1118
Keywords: Βυζαντινή Αυτοκρατορία,Αλέξιος Α' Κομνηνός, 1081-1118
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7510
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4685
Publisher: Επιστημονική Εταιρεία των Ελληνικών Γραμμάτων "Πάπυρος"
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_0280ΔΠΘ384.pdfΚομνηνή20.05 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7510
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4685
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons