Ανάπλαση λεωφόρου Ανεξαρτησίας στην Αμμόχωστο (Bachelor thesis)

Δημητρίου, Αγνή/ Πνευμονίδου, Θωμαή

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Subject classification: Road routes
Cartographic materials
Land use
Keywords: Χρήσεις γης,Χαρτογραφική αποτύπωση,Μορφοποίηση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7577
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.327
Appears in Collections:ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Drakostamatis_S_075356.pdfΠτυχιακή Εργασία 28.52 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7577
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.327
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons