Απομόνωση φυκοκυανίνης (C-PC) αναλυτικής καθαρότητας από το κυανοφυκός Spirulina platensis και ανάλυση της δομικής σταθερότητας της ως συνάρτηση της ιοντικής ισχύος, του pH, και της συγκέντρωσης απορρυπαντικών, DTT και αιθανόλης (Bachelor thesis)

Καπάρα, Αναστασία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.Σχολή Επιστημών Υγείας.Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Biochemistry
Spirulina platensis
Bacteria
Keywords: Απομόνωση φυκοκυανίνης,Spirulina platensis,Δομικής σταθερότητας,Ιοντικής ισχύος,Αιθανόλης
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7578
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1652
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EY24.PDFΠτυχιακή Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής3.24 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7578
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1652
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons