Ανοσοϊστοχημική μελέτη της προστατευτικής δράσης της χορήγησης ΜΕΣΝΑ έναντι βλάβης των όρχεων μετά από εφαρμογή πνευμοπεριτοναίου.Περαματική μελέτη σε επίμυες (Bachelor thesis)

Κερίμης, Δημήτριος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.Σχολή Επιστημών Υγείας.Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Pneumoperitoneum, Artificial
Laparoscopic surgery
Animal experimentation
Keywords: Ανοσοϊστοχημική μελέτη,Bλάβης των όρχεων,Eφαρμογή πνευμοπεριτοναίου,Πειραματικό μοντέλο επίμυων
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7584
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EY27.PDFΠτυχιακή Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής1.14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7584
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons