Οργάνωση των κτηρίων με βάση τη διάταξη του φέροντα οργανισμού (Educational material)

Αμπατζόγλου, Σπυρίδων

Alternative title / Subtitle: Η μελέτη του φέροντα οργανισμού ως βασικό συνθετικό στοιχείο του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού
Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Subject classification: Architectural design
Columns, Concrete--Fatigue
Structural components
Keywords: Υποστυλώματα,Φέρουσα κατασκευή,Αρχιτεκτονική σύνθεση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7595
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4117
Appears in Collections:Χωρίς Τίτλο

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ampatzoglou_S_072732.pdfΔιάλεξη10.69 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7595
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4117
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons