Βάσεις δεδομένων στο Διαδίκτυο (Bachelor thesis)

Μαυρίδης, Μάριος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών.
Subject classification: Internet
Databases
Keywords: Γλώσσα HTML,Ιστοσελίδα "Θράκη - Η γη του Ορφέα",Προγράμματα επεξεργασίας εικόνων και ιστοσελίδων
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7612
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.574
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
56753.pdf21.85 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7612
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.574
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons