Το ιδεόσχημα ως η πρώτη απεικόνιση της κεντρικής ιδέας (Educational material)

Αντωνίου, Κωνσταντίνος

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Subject classification: Synthetic process
Perception
Architectural drawing--Detailing
Keywords: Ιδεόσχημα,Συνθετική διαδικασία,Αντίληψη
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7635
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.757
Appears in Collections:Χωρίς Τίτλο

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Antoniou_K_70112.pdfΔιάλεξη11.69 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7635
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.757
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons