Διερεύνηση κίνησης και προσπελασιμότητας ΑΜΕΑ (ΑΜΚ) σε εκπαιδευτικούς χώρους του Δ.Π.Θ. (Educational material)

Αντωνίου, Στέλιος/ Ζηκίδης, Εμμανουήλ

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Subject classification: Building regulation
Building complex
Urban areas
Keywords: Κτιριοδομικός κανονισμός,Προσπελασιμότητα,Αστική περιοχή
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7637
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3476
Appears in Collections:Χωρίς Τίτλο

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Antoniou_St_Zikidis_Em_68771.pdfΔιάλεξη27.89 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7637
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3476
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons