Δημιουργία και χαρακτηρισμός σταθερά διαμολυσμένης MCF7 κυτταρικής σειράς που εκφράζει την πρωτεϊνη ALDH3A1- σύνδεση του ρόλου της ALDH3A1 με την εμφάνιση καρκινικού βλαστικού φαινοτύπου (Bachelor thesis)

Κυζιρίδου, Μαγδαληνή-Ειρήνη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.Σχολή Επιστημών Υγείας.Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Oncogenes
Cancer
Dissertations, Academic--Bibliography
Keywords: Διαμολυσμένης MCF7,Πρωτεϊνη ALDH3A1,Καρκινικού βλαστικού φαινοτύπου
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7642
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EY32.PDFΠτυχιακή Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής2.36 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7642
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons