Βελτιστοποίηση καλλιέργειας ωχρινοποιημένων κοκκιωδών κυττάρων ωοθήκης (Bachelor thesis)

Μπουράκη, Γενοβέφα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.Σχολή Επιστημών Υγείας.Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Endocrinology
Dissertations, Academic--Bibliography
Keywords: Βελτιστοποίηση καλλιέργειας,Κοκκιωδών,Κυττάρων ωοθήκης
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7645
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EY33.PDFΠτυχιακή Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής1.11 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7645
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons