Βιοχημική μελέτη της προστατευτικής δράσης χορήγησης MESNA έναντι της βλάβης των όρχεων, εξαιτίας οξειδωτικού stress μετά από εφαρμογή πνευμοπεριτοναίου: πειραματική μελέτη σε επίμυες (Bachelor thesis)

Γιανναρέλλη, Γεωργία-Μαρία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.Σχολή Επιστημών Υγείας.Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Pneumoperitoneum, Artificial
Animal experimentation
Keywords: Χορήγησης MESNA,Βλάβης των όρχεων,,Πνευμοπεριτοναίου
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7650
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8075
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EY34.PDFΠτυχιακή Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής658.51 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7650
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8075
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons