Μοριακή Γενετική Πολυπαραγοντικών Νοσημάτων : Μελέτη του Πολυμορφισμού rs3924999 του Γονιδίου Neuregulin 1 στη Νόσο Πάρκινσον (Bachelor thesis)

Μαεχτίδου, Αικατερίνη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.Σχολή Επιστημών Υγείας.Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Biochemistry
Parkinson's disease
Genes
Keywords: Γενετική πολυπαραγοντικών νοσημάτων,Πολυμορφισμού rs3924999,Neuregulin 1,Νόσο Πάρκινσον
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7652
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6565
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EY35.PDFΠτυχιακή Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής1.51 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7652
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6565
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons