Προσεγγίσεις στην Αρχιτεκτονική των Δημόσιων Πάρκων και Κήπων (Educational material)

Βερονικιάτη, Γεωργία/ Λιόντου, Αλεξάνδρα

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Subject classification: Outdoor living spaces
Modeled landscapes
Landscape architecture--Technique
Modern society
Keywords: Αρχιτεκτονική τοπίου,Διαμόρφωση,Σύγχρονη κοινωνία,Υπαίθριος χώρος
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7653
Appears in Collections:Χωρίς Τίτλο

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Beronikiati_G_67454.pdfΔιάλεξη49.33 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7653
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons