Προεντεταμένες μεμβράνες (Educational material)

Δάκης, Στέργιος

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Subject classification: Design and construction--Optical methods
Uban voids
Improvising
Keywords: Τρόποι κατασκευής,Αστικό κενό,Αυτοσχεδιασμός
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7656
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1508
Appears in Collections:Χωρίς Τίτλο

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dakis_S_70109.pdfΔιάλεξη20.58 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7656
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1508
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons