Οι βιολογικές συνέπειες της απουσίας της κινάσης Tpl2 στην εξέλιξη του καρκίνου του μαστου (Bachelor thesis)

Φωκά, Κυριακή

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.Σχολή Επιστημών Υγείας.Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Biology
Breast--Cancer--Patients
Dissertations, Academic--Bibliography
Keywords: Βιολογικές συνέπειες,Κινάσης Tpl2,Καρκίνος μαστού
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7658
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7235
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EY37.PDFΠτυχιακή Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής2.62 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7658
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7235
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons