Οι μεταβολές της STAT σηματοδότησης στα CD4 θετικά κύτταρα, σε ασθενείς με μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο πριν και μετά την χορήγηση αζακυτιδίνης (Bachelor thesis)

Λαμπριανίδου, Ελευθερία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.Σχολή Επιστημών Υγείας.Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Myelodysplastic syndromes
Neurology
Dissertations, Academic--Bibliography
Keywords: STAT σηματοδότησης,Μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο,Χορήγηση αζακυτιδίνης
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7660
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EY40.PDFΠτυχιακή Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής1.21 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7660
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons