Μαζική κουλτούρα και αρχιτεκτονική (Educational material)

Δημητριάδου, Στέλλα/ Διαπούλης, Νικόλαος-Σταύρος

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Subject classification: Mass culture and architecture
Mechanisms
Keywords: Μαζική κουλτούρα,Μηχανισμοί προτύπων
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7666
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7638
Appears in Collections:Χωρίς Τίτλο

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dimitriadou_Stella_079035.pdfΔιάλεξη13.57 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7666
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7638
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons