Το νερό ως επιλογή (Educational material)

Γκούμα, Όλγα

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Subject classification: Landscape architecture--Technique
Architectural composition
Built space
Keywords: Κτιριολογική προσέγγιση,Αρχιτεκτονική τοπίου,Αρχιτεκτονική σύνθεση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7678
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4020
Appears in Collections:Χωρίς Τίτλο

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gkouma_O_67434.pdfΔιάλεξη48.11 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7678
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4020
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons