Ερμής

Καραγιάννης, Αντώνιος

Alternative title / Subtitle: 1920
εβδομαδιαίον εκπαιδευτικόν περιοδικόν
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Education--Greece--Periodicals
Keywords: Εκπαίδευση,Ελληνική λογοτεχνία,Περιοδικό
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7680
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3428
Appears in Collections:ΑΡΧΕΙΟ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_0001ΔΠΘ_ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΡΜΗΣ_1391-19322072.pdfΕρμής (1931-1932)370.47 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7680
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3428
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons