Ο οικισμός Κουκούλι στο Ζαγόρι Ηπείρου (Educational material)

Καλίτσης, Αντώνιος/ Συλάκου, Μαρία

Alternative title / Subtitle: Ιστορία Αρχιτεκτονική Οικοδομική
Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Subject classification: Settlement
Geomorphology
Residential development
Keywords: Κτιριολογία,Οικισμός,Γεωμορφολογία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7686
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1328
Appears in Collections:Χωρίς Τίτλο

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kalitsis_A_67437.pdfΔιάλεξη69.93 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7686
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1328
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons