Χώρου σιωπή (Educational material)

Κανέλλη, Μάρω/ Τεμπριώτης, Παναγιώτης

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Subject classification: Spatial expression
Spatial dimension
Alteration
Keywords: Χωρικές εκφάνσεις,Σιωπή,Χωρική διάσταση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7690
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1971
Appears in Collections:Χωρίς Τίτλο

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kanelli_M_076401.pdfΔιάλεξη42.32 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7690
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1971
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons