Η Θράκη (Book)

Παπαχριστοδούλου, Πολύδωρος, 1886-1967

Alternative title / Subtitle: τί πρέπει να γνωρίζουν τα Θρακόπουλα
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Thrace--History
Thrace, Eastern (Turkey)--History
Keywords: Θράκη
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7705
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5763
Publisher: Εταιρεία Θρακικών Μελετών
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_0256ΔΠΘ358.pdfΠαπαχριστοδουλου (δεμένα 2)3.72 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7705
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5763
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons