Η αίσθηση μέσω του φωτός στον αρχιτεκτονικό χώρο (Educational material)

Κοκκινέλη, Έφη/ Γκιγκέλου, Βάνα

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Subject classification: Space (Architecture)
Lighting
Building type
Keywords: Φωτεινότητα,Εσωτερικός χώρος,Αρχιτεκτονικό έργο
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7712
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2067
Appears in Collections:Χωρίς Τίτλο

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kokkineli_Efi_61202.pdfΔιάλεξη41.51 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7712
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2067
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons