Πέρα από την εικόνα (Educational material)

Κορνάρου, Ουρανία/ Παπαμικρουλέα, Ιφιγένεια

Alternative title / Subtitle: Η αντίληψη του μη ορατού
Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Subject classification: Space perception
Design
Visual perception in architecture
Keywords: Αντίληψη χώρου,Αρχές σχεδιασμού,Αίσθηση του χώρου
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7721
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5867
Appears in Collections:Χωρίς Τίτλο

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kournarou_Papamikroulea_64874.pdfΔιάλεξη27.17 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7721
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5867
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons