Διερεύνηση του γονιδίου αποκαρβοξυλάσης της ιστιδίνης (HDC) σε σχέση με το σύνδρομο GILLES DE LA TOURETTE σε πληθυσμούς της Νότιας και ανατολικής Ευρώπης (Bachelor thesis)

Αναστασίου, Ζαχαρίας

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.Σχολή Επιστημών Υγείας.Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Tourette syndrome
Movement disorders
Dissertations, Academic--Bibliography
Keywords: Γονιδίου αποκαρβοξυλάσης,GILLES DE LA TOURETTE,Νότιας και ανατολικής
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7723
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EY41.PDFΠτυχιακή Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής1.37 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7723
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons