Νέες τεχνολογίες στην αρχιτεκτονική αποτύπωση μνημείων και χώρων (Educational material)

Κουτσοτάσιος, Χρήστος/ Φλώρος, Κωνσταντίνος

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Subject classification: Architecture mapping
New technology
Photogrammes
Keywords: Μέθοδοι αρχιτεκτονικής αποτύπωσης,Φωτογραμμετρία,Τοπογραφική μέθοδος
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7727
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6346
Appears in Collections:Χωρίς Τίτλο

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koutsotasios_Xristos_66239.pdfΔιάλεξη40.37 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7727
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6346
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons