Έκφραση και απόκριση στη διέγερση,των υποδοχέων Toll- like 7,9 στην οξεία (aGvHD) και στη χρόνια (cGvHD) νόσο μοσχεύματος κατά ξενιστή και δημιουργία πειραματικού μοντέλου aGvHD για in vivo αξιολόγηση (Bachelor thesis)

Μαλασίδης, Στυλιανός

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.Σχολή Επιστημών Υγείας.Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Cell biology
Immunology
Dissertations, Academic
Keywords: Απόκριση στη διέγερση,Toll- like 7,9,Νόσο μοσχεύματος,Πειραματικού μοντέλου
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7731
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EY44.PDFΠτυχιακή Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής3.33 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7731
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons