Σταθμοί στην εξέλιξη των οργανωμένων εμπορικών χώρων (Educational material)

Λιναρδοπούλου, Μαρία/ Μανή, Ευαγγελία

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Subject classification: Commercial space
Urban fabric
Architectural style
Keywords: Εμπορικοί χώροι,Σύγχρονος κόσμος,Ατμόσφαιρα χώρου
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7742
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2370
Appears in Collections:Χωρίς Τίτλο

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Linardopoulou_M_Mani_E_70343.pdfΔιάλεξη37.64 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7742
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2370
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons