Οι απαρχές της κοινωνικής κατοικίας υπό το φως των προσεγγίσεων του Ρωσικού Κονστρουκτιβισμού (Educational material)

Μαμούτου, Σταματία/ Περάκης, Μιχαήλ

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Subject classification: Social housing
Social role
Architectural structures
Keywords: Κοινωνική κατοικία,Αρχιτεκτονικές δομές,Εργατική κατοικία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7753
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9507
Appears in Collections:Χωρίς Τίτλο

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mamoytoy_S_66238.pdfΔιάλεξη38.35 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7753
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9507
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons