Βιομηχανική κληρονομιά της Θράκης (Educational material)

Μυριζάκη, Αικατερίνη/ Πανδρευμένου, Μαρία

Alternative title / Subtitle: Η περίπτωση των σιδηροδρομικών σταθμών
Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Subject classification: Rail network
Architectural analysis
Constructive structure
Keywords: Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός,Κτιριακή εξέλιξη,Σιδηροδρομικό δίκτυο
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7781
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3198
Appears in Collections:Χωρίς Τίτλο

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myrinaki_Aik_68772.pdfΔιάλεξη42.61 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7781
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3198
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons