Διαμόρφωση π/4 DQPSK. Υλοποίηση διαμορφωτή-αποδιαμορφωτή με την χρήση DSP (Bachelor thesis)

Καραδάμογλου, Κώστας

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Τηλεπικοινωνιακά συστήματα
Τηλεπικοινωνία και Διαστημική
Keywords: Τηλεπικοινωνιακά συστήματα,Διαμορφωτής,Ψηφιακές διαμορφώσεις
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7789
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9019
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
42972.pdf40.58 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7789
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9019
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons