Σύνδεση ανεμογεννητριών σε συμβατικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και βέλτιστη αντιστάθμιση του δικτύου με πυκνωτές (Bachelor thesis)

Καταραχιάς, Εμμανουήλ

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Ενεργειακά συστήματα
Συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας
Keywords: Ανεμογεννήτριες,Ηλεκτρική ενέργεια,Πυκνωτές
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7792
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4270
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
42980.pdf41.44 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7792
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4270
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons