Μια μέθοδος προσομοίωσης για την απόδοση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκές διατάξεις (Bachelor thesis)

Κουτουνίδης, Δημήτριος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Subject classification: Φυσική και εφαρμοσμένα μαθηματικά
Ηλεκτρική ενέργεια
Keywords: Προσομοίωση,Ηλεκτρική ενέργεια,Φωτοβολταϊκά
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7793
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2188
Appears in Collections:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
42982.pdf14.09 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7793
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2188
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons