Η ακουστική λειτουργία της σκηνογραφίας σε σύγχρονες παραστάσεις αρχαίου δράματος 1950-1975 (Educational material)

Ζάννη, Μαρία-Αγγελική/ Μαυρογονάτου, Σοφία

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Subject classification: Acoustic design
Theaters--Stage-setting and scenery
Architectural design
Typology in art
Keywords: Ακουστικός σχεδιασμός,Σκηνογραφία,Αρχιτεκτονική εξέλιξη,Θεατρικός χώρος
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7797
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4728
Appears in Collections:Χωρίς Τίτλο

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zanni_Maria_Aggelaki_072119.pdfΔιάλεξη44.74 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7797
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4728
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons