Η πλατεία ως κοινωνικός πυρήνας στο χώρο και στο χρόνο (Educational material)

Ζωγράφου, Αφροδίτη

Institution and School/Department of submitter: Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Subject classification: Social environment
Public art spaces
Modern city
Keywords: Δομημένο-Κοινωνικό περιβάλλον,Κοινόχρηστος χώρος,Κοινωνικός πυρήνας
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7811
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2859
Appears in Collections:Χωρίς Τίτλο

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zografou_Afroditi_67448.pdfΔιάλεξη45.63 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/7811
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2859
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons